[COLOR="DarkOrchid"]
Kopolimer Cesitleri
Kopolimer icinde iki farkli monomer bulunur. Bu monomerlerin dagilisina gore kopolimerleri gruplandirabiliriz. Olayi anlamak icin kopolimeri olusturan monomerlere A ve B diyelim:

Alternating kopolimerlar yani surekli bir A bir B diye uzayip giden kopolimerler.
Randim kopolimerlar yani gelisiguzel bir sekilde A ve B monomerlerinin dagildigi kopolimer cesitidir.


Blok kopolimerler yani uzun bir A zincirinin yanina uzun bir B zincirinin eklenmesiyle olusur.


Graft kopolimerler uzn bir A zincirinin uzerinden B zincirlerinin dallanmasi ile olusurlar.