Polimerlerin molekül ağırlığından bahsedildiğinde küçük boyuttaki bileşiklere nazaran daha farklı bir şey kastedilir.

Polimerler ufak moleküllerin aksine heterojen bir molekül ağırlığı gösterirler.

En saf halinde bile bir polimer değişik molekül ağırlıklı grupların bir karışımıdır.

Molekül ağırlığının ve molekül ağırlık dağılımının kontrolü sentezlenen polimer ürününün çeşitli fiziksel özelliklerinin eldesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynar.