Bunlar resim değil heykel değil tablo değil.... Bunlar kağıt sanatı. Göreceğiniz karelerin tümü sadece kağıttan yapıldı....