Kibrit çöpleriPipetlerKarpuzBisküviŞişeler
Kurşun kalem

ve insan kemikleri

alıntıdır.