Hakkı Torunoğlu

(1926-1984 Sivas). Ressam

Torunoğlu 1926'da Sivas Gürün'de doğmuştur. Sanat yaşamı 1944'de Sivas Halkevleri'nde başlamış ve bir yıl süreyle burada devam etmiştir. Daha sonra 1946'da Samsun Halkevi'nde resim çalışmalarına devam etmiştir (Hasan Kavruk ile). 1948 yılında Sivas'a dönerek resmin yanında tiyatro da çalışmıştır. Ankara Yurt Tiyatrosu'nda yazar Cahit Atay ile çalışmış ve oyuncu olarak katkılarda bulunmuştur. Torunoğlu ilk kişisel sergisini Ankara'da 1963'de ikinci sergisini ise yine Ankara'da 1976 yılında açmıştır. Aynı sene İstanbul'da üçüncü resim sergisini düzenlemiştir. Daha sonra yine Ankara ve İzmir'de sergilerine devam etmiştir. Bazı eserlere illustrasyon yaparak katkıda bulunmuştur (Ağalı Dünya Aşık İhsani. 1984 yılında İzmir'de hayatını kaybetmiştir.


Üslubu
Hakkı Torunoğlu çoğunlukla tuvallerinde betimleyici figüratif olarak köylü işçileri ve kırsal kesim manzara çalışmıştır. Resimlerinde köylülerin yaptıkları iş çektikleri zorluklar ve yoğun biçimde kırsal kesimin duygusal ve doğal atmosferi yansıtılmaktadır. Genellikle duralit üzerine yağlı boya ve karton üzerine çini kullanmıştır. Torunoğlu sanat insan ilişkisini tohum toprak ilişkisine benzeterek sanat ile toplum arasındaki ilişkinin kendisi için önemini vurgulamaktadır. Bir röportajında 'Önce sevgiyle başladım. Doğanın ve tüm kırsallığıyla karabasanı kerpici ağıdı türküsü ve çilesiyle toprağımın insanlarının resmini yaptım' diyerek bu ilişkiyi pekiştirmektedir. Resminin kaynağını insanın en yüce varlık olmasından ve diğer canlı cansız tüm varlıklarla olan derin ilişkisinden insan emeğinden aldığını söyler ve doğayı bir tiyatro sahnesi gibi görür. Resimleri incelendiğinde bu etki açıkça görülebilir. Doğa bütün duygusallığıyla tıpkı bir sahne gibi tuvallerin arka planını saygılı ve özellikle renkleriyle etkileyici biçimde doldurur. Ayrıca tuvallerinde İzlenimci (empresyonist) öğeler okunabilir. İbrahim Balaban ile dostluğu göz önünde bulundurulursa iki ressamın konuyu ele alış benzerliği görülebilir.