Ayten Timuroğlu Türk kadın ressam.

1941 yılında Ankara'da doğdu. Bir süre bankacılık alanında çalıştı. Resim çalışmalarına 1985 yılında Sanatyapım-Kayıhan Keskinok Atölyesi'nde başladı. Klasik empresyonist kübist denemelerle geçen altı yıldan sonra 1991 yılından bu yana kendi resim atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte yağlı boya karışık teknik fotopentür vs. denemelerle büyük boy çalışmalar yapmaktadır.
Grup 16'nın üyesi olan ressam son dönem resimlerinin konularını kursal kesimdeki çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışında koleksiyonlarda resimleri bulunan ressamın T.C. Kültür Bakanlığı koleksiyonuna dahil edilmiştir.
Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve Grup 16 üyesidir. 16 kişisel sergi açmış Grup 16'nın 11 sergisine ve pek çok karma sergiye katılmıştır.