Nurullah Berk (1906 - 1982)

Türkiye’de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim) ilk temsilcilerinden biri sayılan ressam ve yazar Nurullah Berk 9 Ocak’ta İstanbul’da öldü. 22 Mart 1906 İstanbul doğumlu olan Berk Sanayi-i Nefise Mektebi'nde İbrahim Çaiı ve Hikmet Onat'm öğrencisi oldu. 1924'te Fransa'ya gitti ve Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda Ernest Laurent'la çalıştı. 1928' de öğrenimini tamamlayarak Türkiye'ye döndü ve bir grup arkadaşıyla “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birligi" nin kuruculan arasında yer aldı. Beş yıl sonra yeniden Paris' e giden sanatçıI 1933'te Türkiye'ye döndü ve aynı yıl Abidin Dino Elif Naci Zeki Faik İzer Cemal Toiu ve Zühtü Mürüdoğlu ile birlikte "Türkiye'ye egemen izlenimci tutuma karşı biçimm olarak Batı’ daki çağdaş akımlara paralel kübist ve yapımcı teknik” şeklinde tarif edilen yeni bir anlayışın öncülüğünü yaptı. Berk’in önerisiyle bu grup “D Grubu” ismini aldı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergi aşan Berk 1947'de Ahmet Çanaklı Ödülünü 1966'da 28. Devlet Resim ve Heykel Sergisi birincilik odülünü ve 1975'te DYO Ödülü Resim Yanşmasını kazandı. Berk'in son 15 yıiık ççabası ise "Dogu ile Batı esprilerini kaynaştırmak geleneksel sanat biçimlerini Bah anlaşıyla bağdaştırmak" biçiminde yorumlandı. 1953'te Suut Kemal Yetkin'le birlikte UNESCO'ya bagh Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birligi'nin Türkiye ulusal komitesini kuran Berk'in sanat tarihi resim ve heykel sanatı konulu çok sayıda yayınlanmış yapıt vardır.