Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Aşık Mahzuni Şerif Kimdir? Hayatı Hakkında Biyografisi

  Aşık Mahzuni Şerif Kimdir?

  Anadolu halk ozanlığı geleneğinde önemli bir kilometre taşı olan Aşık Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002'de Köln'de Hakka yürüdü. Aşık Mahzuni Şerif son yüzyılda yaşayan halk ozanlarının kuşkusuz en ünlüsüydü. 0 nedenle öldüğünü haber yapan yazılı basın ve televizyon kuruluşları onu 'yüzyıla damgasını vuran ozan' olarak tanımladı. Ölümü Türkiye'de ve Türklerin yaşadığı ülkelerde büyük yankı uyandırdı. Mahzuni Şerif hiçbir halk ozanına sanatçıya hatta politikacıya kolay kolay nasip olmayacak görkemli bir törenle son yolcu uğuna uğurlandı.

  Mahzuni Şerif aynı ilgiyi yaşamı süresince de görmüştü. Konser verdiği salonların önü miting meydanına dönmüş albümleri satış rekorlarını param parça etmişti. Oysa köyden kente göçün artması ve kitle iletişim araçlarının günlük yaşama girmesiyle şıklık geleneğinin de yok olma sürecine girdiği savlanıyordu. Aşık Mahzuni bu savı boşa çıkardı.

  Türk Şiiri Cumhuriyet'le birlikte büyük bir evrim geçirdi. Özellikle 1940'lı yıllarda ortaya çıkan Garip akımıyla gerek biçimsellik gerekse içerik açısın dan önemli değişimlere uğradı. Geleneksel halk şiirinde kullanılan hece veznine yönelen yeni Türk şiiri içerik açısından da daha toplumcu ve gerçekçi bir kimliğe kavuştu. Ancak bu akımın o yıllarda geniş kitleler tarafından benimsendiğini söylemek güçtür. Sadece hece veznini kullanmak bu akımın yaygınlaşmasına yetmedi ve devamlılığı olmadı. Oysa aynı yıllarda kentle henüz tanışmamış kırsal alanlarda özellikle de Alevi inancının yaşandığı bölgelerde şıklık ve halk ozanlığı geleneği dimdik ayaktaydı. Hele de aşıkların harman Olduğu Sivas Maraş Erzincan Çorum Erzurum ve Kars gibi bölgeler de birbirinden değerli ozanlar usta-çırak ilişkisiyle bu geleneğin kalıcı ürünlerini vermeyi sürdürüyorlardı.

  Toplumun siyasallaştığı 1960 ve 70'li yıllara gelindiğinde hece veznini kullanarak toplumcu şiirler yazan Garip akımının etkisi silinmiş buna karşılık köyden kente akının başlamasıyla ozanlık ve şıklık geleneği kentlerde de kabul görür olmuştu. Kuşkusuz bunda Garip akımının öncülerinin siyasi argümanların dışında kalması halk ozanlarının ise bu argümanlara sarılmasının payı da yadsınamaz.

  Ancak yine de halk ozanlığının ya da şıklık geleneğinin kentte de kabul görmesini sadece siyasi argümanların kullanılmasına bağlamak yanlış olur. Unutmamak gerekir ki kır insanı kente geldiğinde alışkanlıklarını ve kültürlerini bir anda silip atmadı yanında taşıdı. Kentte karşılaştığı güçlükler yeni yaşam tarzına uyum sorunu yoksulluk dışlanmışlık ve toplumun gündemine yerleşen siyasal mücadele yanında bir de sahip oldukları inancın gereklerini köydeki gibi özgürce yaşamaktan yok sun kalış gibi olumsuzluklar bu soruları dile getiren ozanların kentte de tutunmasını kolaylaştırdı. Elbette bu geleneğe bağlı kalanları kentli nüfus olarak görmemek lazım. Kentte yaşayan ancak kır kökenli nüfus olarak tanımlamak belki daha doğru olur.

  İşte o dönemlerde özellikle de Alevi kökenli ozanların revaçta olmaları şehrin büyük salonlarında geniş kitlelere seslenmeleri ve doldurdukları 45'lik plakların yüksek satış grafiklerinin sırrı burada yatıyor. Geride bıraktığımız yüz yılda özellikle de 60'lı ve 70'li yıllarda büyük Alevi ozanları aynı dönemde Anadolu'yu bir uçtan bir uca dolaştılar. 20. yüzyılın en büyük ozan ve şık hemen hemen aynı dönemde seslerini duyurdular. Aşık Veysel Aşık Daimi Aşık Nesimi Feyzullah Çınar Davut Sulari Mahmut Erdal ve tabii ki Aşık Mahzuni bunların başında geliyordu. Aynı dönemde belki farklı kültür ve inançtan gelse de siyasal içerikli şiirleri ilgi toplayan Aşık İhsani'yi de bu kervana katabiliriz. Sünni gelenekten gelen dinî ve millî motifleri şiirlerinde işleyen Murat Çobanoğlu Şeref Taşlıova ve Aşık Reyhani gibi ozanlar kendi bölgelerinin dışına çıkamayıp sınırlı bir etki yaratmışlardır.
  Eserlerinin Sayısı Bilinmiyor

  Aşıkları iki ayrı kolda ele almak gerekiyor. Birincisi geçmişteki büyük ozanların yazdığı nefes ve deyişleri kendi yaptığı müzikle çalıp okuyan aşıklar; ikincisi ise kendi eserlerini çalıp söyleyen aşıklar. Aşık Mahzuni ikinci sınıfa giren ozanlar arasındadır. İlk yıllarında Maksudi (Osman Dağlı)'den Okuduğu bir iki eseri saymazsak ölümüne kadar kendisinin dahi hatırlayamadığı kadar sayıda eseri hem yazıp hem okudu.

  Mahzuni Şerif'i diğer ozanlardan ayıran bir başka yönü de iyi bir icracı olmasıydı. Nice ozan vardır ki eserleri başka sanatçılar tarafından okunarak üne kavuşmuştur. Ancak Mahzuni hem yazdığı nefesler hem o nefesleri birbirinden güzel ezgilerle bestelemesi ve bu eserleri Tanrı vergisi etkileyici sesiyle mükemmel bir şekilde icra etmesi nedeniyle haklı bir üne kavuşmuştur. Büyük Kızılbaş ozanları Pir Sultan Abdal ve Şah Hatayi'yi saymazsak eserleri günümüzde başka sanatçılar tarafın dan en çok okunan Alevi ozanı Aşık Mahzuni Şerif olmuştur.

  Mahzuni'nin bu kadar tutulmasında ajitatif söyleminin de payı büyüktür. Özellikle Alevi yol ve inancının anlatıldığı nefeslerinde diğer ozanların aksine açık şeffaf ve ajitatif bir söylemi tercih etmiştir. Bu da kendi toplumu tarafın dan ilahlaştırılmasına yol açmıştır. Karizmatik kişiliği de bunu pekiştirmiştir. Ufak tefek boyu mahcup yüz ifadesi etkileyici ses tonu ile karşısındaki insanı hemen etkilerdi Mahzuni.


  Mahzuni Şerif'i Ortaya Çıkaran Toplumsal Koşullar

  Asıl adı Şerif Çırık olan Mahzuni Şerif 1943 yılında Kahramanmaraş'ın şimdilerde Afşin o yıllarda ise Elbistan'a bağlı Berçenek Köyünde doğmuştur. Ozanlık geleneğinin güçlü olduğu Elbistan Alevi inancının en saygın de delerinin ve erenlerinin yetiştiği bir bölgedir. Dedeleri Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Bargeni köyünden çıkmış Anadolu'nun netameli günlerinde ora ya savrularak gelip Elbistan ovasını mekan tutmuşlardır. Bargeni Alevi ocaklarından mürşit ocağı olarak kabul gören Ağuiçen ocağının merkezidir.

  Kalender Çelebi ayaklanması sırasında Anadolu'nun çeşitli bölgelerin den sökün eden Alevi Türkmenler Nurhak Dağları'na sığınmış ancak Osmanlının bu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırmasından sonra çevre yörelere dağılmışlardır. Bu nedenle Elbistan Ovası'nda farklı bölgelerden gelmiş farklı ocaklara mensup Alevi Türkmenler bugün de yaşamaktadır. Birçoğu baskılar nedeniyle Sünnileşmiş olsa da gerek aşiret adları gerekse yerleştikleri bu bölgelere verdikleri adlar şecerelerini ortaya koyuyor.

  Mahzuni Şerif'in büyük dedesi Seyyid Mehmet'in türbesinin bulunduğu Hasan Köyü de 1800'lü yılların ortasın da Sünniliği seçmiştir. Seyyid Mehmed'in ölümünden sonra aile iki kola ayrılmış. Bir kol Berçenek'e yerleşerek Alevi inancını sürdürmüş diğer kol ise Hasanköy'de kalarak Sünni inancı benimsemiştir.

  Okul çağı geldiğinde köyü Berçenek'te ilkokul olmadığı için Elbistan'ın Alembey Köyü'nde bulunan Lütfü Efen di Medresesi'nde Kur'an kurslarına giden Mahzuni Şerif böylece eski yazıyı da öğrenmiş ilköğrenimini ancak 1956 yılında köyüne ilkokul yapılmasıyla tamamlayabilmiştir.

  12 yaşından itibaren amcası Aşık Fezali (Behlül Baba)'den saz çalmayı öğrenen Şerif Çırık Alevi yol ve erkanı ile tasavvuf bilgisini Şakir ve Cırık Baba'dan öğrenmiştir. Cırık Baba saz çalıp nefesler de söyleyen bu kara kuru mahcup delikanlıya 'Mahzuni' mahlasını vermiştir.

  Şerif Çırık bir yandan Mahzuni mahlasıyla deyişler çalıp söylerken bir yandan da Mersin'de Astsubay Okuluna devam eder. 1960 yılında Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu'na devam eden Aşık Mahzuni sonunda ordudan kendini kovdurtarak istediği yaşam biçimine kavuşmuştur.

  Artık Mahzuni'nin mekanı şıkları ozanların buluştuğu muhabbet sofralarıdır. Ankara'da elinde sazı sık sık usta aşıkların sofralarına konuk olur. İsmini yeni yeni duyurduğu yıllarda Aşık Veysel ve diğer ünlü ozanlar büyük bir kitle tarafından tanınıyordu. Mahzuni Şerif ilk plağı 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım'ı yaptığı 1967 yılında henüz yirmili yaşlarının başındaydı.

  1967'den 1980'li yılların başına kadar Türkiye'de bir Mahzuni Şerif kasırgası esmiştir. İlk plağına bir sevda türküsü okumasına karşın Mahzuni asıl çıkışını Alevi tasavvufu ve yola ilişkin ne fesleri ile yapmıştır. Daha 18 yaşında İmam Hüseyin'e yazdığı mersiyesi karşısında kendisinden yaşça büyük olan ozanların takdirini kazanmıştır. Özellikle de Aşık Veysel'in. Aşık Veysel her platformda Aşık Mahzuni'ye ilgi göstermiş ve yaşı çok genç olmasına karşın aralarına büyük bir ozanın katıldığını ifade etmiştir. Mahzuni'nin İmam Hüseyin'e yazdığı mersiye 1967 yılında bir muhabbet sofrasında Fikret Otyam tarafından kaydedilmiş ve üç yıl önce albüm olarak piyasaya çıkmıştı. Bir senfoni niteliğindeki bu eserden sonra da Mahzuni tasavvuf konulu deyişler üretmeyi sürdürdü ve asıl ününü bu alanda yaptı. Aşık Mahzuni geleneksel halk şiirinin kalıplarının dışına çıkan nefesler de yazmıştır. Buna örnek olarak iki nefesini burada aktaralım:

  Ozanımız serbest vezinde de şiirler yazmış ve bunları 'Dolunay'a Tül Düştü' adlı kitabında toplamıştır. Mahzuni Şerif aynı dönemde birbirinden güzel sevda türküleri üretmeyi de ihmal etmez.

  Ozanın son yıllarda dillere pelesenk olan ve onlarca sanatçı tarafından okunan 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siya hım' 'Seher Vakti Elinize' 'Beni Yücelerden Seyreden Dilber' 'Gidiyorum Kara Gözlüm Ağlama' 'Bitmez Tükenmez Geceler' gibi ölümsüz sevda türkülerini anmadan geçmek olmaz.

  Toplumsal Şiire Yöneliş

  1960'lı yılların sonunda Mahzuni adı artık tüm yurtta tanınmıştır. 0 dönem Türkiye'de toplumsal halk hare ketlerinin ve 68 kuşağının siyasal mücadelesinin başladığı yıllardır. Ünü arttıkça çevresi de genişleyen Mahzuni Şerif artık toplumsal konularda daha çok eser vermeye başlamış yoksulluk çarpıklık siyasi baskılar Mahzuni'nin eserlerine de yansımıştır.

  Aşık Mahzuni dönemin en gözde ozanı olmasına karşın birçok ozanın aksine bağımsızlığını korumuş ve hiç bir siyasal kurumla organik ilişki içine girme yanlışına düşmemiştir. 0 tüm Türkiye'nin ozanı olmayı arzulamış ve hedef kitlesi toplumun en ait kesimini oluşturan yoksul Anadolu insanı ol muştur.

  Kendi yaşadıklarıyla yoksul halkın yaşamı arasında ilinti kurup onların sesi avazı olan Mahzuni'nin eserlerinde herkes kendinden bir şeyler bulmuştur. Köyünde ailesine ait bir tarlanın uzun uğraşılardan sonra tapusunu alan ozan köyün ağası tarafından tarlasına el konup tarlanın sürüldüğünü öğrenince kahrolur. Bu konuyu ele aldığı eserinde kendi feryadına feodal düzenin cenderesinde sıkışıp kalmış topraksız Güney doğu köylüsünün feryadını bakın nasıl katmıştır:

  Mahzuni Şerif bu dönemde yazdığı birçok eser nedeniyle soruşturmalara uğradı hapislere girdi. Ancak belirtmek gerekir ki Mahzuni'nin bu dönemde yazdığı güncel siyasî içerikli eserleri değil tasavvuf aşk toplumsal konulu şiirleri ile taşlamaları kalıcı ol muştur. 0 nedenle bu dönem ozan açısından kayıp yıllar olarak sayılır. 1980’den sonra Mahzuni hakkındaki dava ve soruşturmalar nedeniyle bir süre suskun kalmış davaları bitince yeni den üretime başlamıştır. Bu yeni dönemde Mahzuni de siyasî içerikli eserler üretmekten kendini alıkoymuştur. 'Dom Dom Kurşunu' 'Sarhoş' gibi eserler bu dönemin ürünüdür.

  1990'lardan itibaren Aşık Mahzuni yeniden çıkış noktasına dönmüş ve tasavvufa meyletmiştir. Bu dönem Mahzuni'nin kemalet dönemidir ki en güzel eserlerini bu dönemde vermiştir. Belki o eski coşkulu Mahzuni'yi bulmak zordur ancak eserlerinde bir dinginlik bir olgunluk göze çarpar. Ozanın maalesef son dönemleri olan bu yıllarda daha çok nefesler semahlar düaz-ı imamlar ürettiğine ve eserlerinin birçoğunda ölüm konusunu işlediğine tanık oluyoruz.

  Mahzuni Şerif ilk çıkışından ölümüne kadar eserlerinde ölüm temasını sıkça işlemiştir. Fakat Mahzuni'nin eserlerinde ölümü işleyiş şekli bir Ahmet Haşim'den farklıdır. Mahzuni ne ölümden korkuyor ne de ölümü bir kayıp olarak görüyor. 0 ölümü Hakk'a kavuşmak olarak görüyor ve ölümü 'hoş geldi sefa geldi' diyerek karşılı yordu.

  Ölümünden sonra çalışma odasındaki masasında bulduğumuz Niyazi Aslan dedeye yazdığı mektubunda halini şöyle arz etmiş:

  'Özünüz ve cemaliniz kadar aziz muhabbetnamenizi aldım. Söylediğiniz gibi tahammül edilmesi güç bir rahatsızlık geçirdim. Ancak bu yolun benden evvelki bütün yolcuları da aynı akıbete rızalık gösterdikleri için Hazret-i Şah'a karşı isyankar olmadım. Demek ki dünyada yapmam gereken bir takım ödevlerim daha varmış ki Hazret-i Şah bu kuluna kıymadı ya da huzuruna kabul buyurmadı. Sizlerin himmet ve duasıyla bu günahkar canımı yeniden taşımak zorunda kaldım. Hak sizlere zeval vermesin Ehl-i Beyti ve insanlığı seven her canın belası bana gelsin. Ben hakkıma düşene razıyım. Ben dilerim ki huzur-u Ali’de hiçbiriniz benim yakamdan tutmayasınız. Kainatın mirası Ehl-i Beyt'e kalmıştır Ehl-i Beyt'in mirası da ariflerin kamillerin malıdır. Yeniden hastaneye yatacağım galiba. Ümit görürlerse ameliyat edecekler. Şayet ameliyat masasından bu dünyaya dönmemek üzere gidersem lütfen haklarınızı helal ediniz ve bu fakiri unutmayasınız.

  Yaşamı boyunca hep bir derviş gibi yaşadı. Her zaman mahcup ve alçak gönüllü tavrını korudu. Bir çocuğun bile karşısında konuşurken yüzünü yer den kaldırmadı. Bazen beş yaşında bir çocuk bazen asırları devirmiş bir bilgenin kimliğine büründü. Aynı zaman diliminde halden hale girerdi. Bir yanı hep çocuk kaldı. Onun bu çocuksu ve saf yönü çevresindeki dostlarını güldürürdü. On binlerce hayranı olmasına karşın kendisini bir sanatçı gibi görmeyip Şakir ve Cırık Baba’nın dizi dibin de saz çalıp nefes söyleyen mahçup Mahzuni olarak kaldı.

  Yaşı ve statüsü ne olursa olsun her kes ona saygı gösterir 'Baba' derdi. El öptürmez ama el öperdi. Mürşitlere kamillere hep secde etti. Saygı duyduğu bu insan-ı kamilleri sık sık ziyaret eder himmet dilerdi.


  Elif Ana'nın Deli Mahzunisi


  Mahzuni'nin yaşamında önünde secde ettiği üç vardı. Şakir ve Cırık Baba onu yetiştiren elh-i kamiller olarak ölene kadar ondan sevgi ve saygı gördüler. Pulyanlı Elif Ana da Mahzuni'nin taparcasına sevdiği bir başka kamil insandı.

  Elbistan yöresinde çok büyük saygı halesi oluşturan Pulyanlı Elif Ana'nın Mahzuni ile tanışımda ilginçtir. Elif Ana'nın oğlu Mehmet’ten ve Mahzuni Şerif'in eşinden dinlenen bir tanışma öyküsü:

  Kışın en amansız geçtiği 1970'li yılların başında Gaziantep'te ikamet eden Mahzuni Şerif Başpınar'a gideceklerini söyleyerek eşini gece yarısı arabaya bindirir. Ancak ozan direksiyonu Maraş yönünü doğru çevirmiştir. Elbistan'a vardıklarında tek tük karşılaştığı insanlara Pulyan köyünün yolunu sorduğunda eşi onun Elif Ana'ya gideceğini anlamıştır. Saat gece yarısını çoktan geçmiş dışarıda amansız bir tipi başlamıştır. Aynı saatlerde Pulyan köyünde de Elif Ana aniden yataktan fırlamış ve oğullarını uyandırıp gelen misafir için hazırlık yapılmasını istemiştir.

  Çocukları ve gelinleri Elif Ana'nın bu hallerini bildiklerinden hemen kal kıp sobayı yakmış bir koç kesip yemek için ateşe koymuşlardır bile. Çocukları 'Ana gelen kim?' diye sorduklarında Elif Ana 'Antep'ten yana bir deli geliyor neredeyse varmak üzeredir.' der. Mahzuni ile eşi Pulyan'a vardıklarında lambası yanan tek bir ev görüp yönlerini o yana çevirirler. Kapıyı çalıp tam 'Elif Ana'nın evi hangisi?' diye soracak olurlar ki kapıyı Elif Ana'nın bizzat kendisi açar. 'Gel bakalım be hey deli seni bekliyordum gir içeri.' diyerek Mahzuni'yi buyur eder. içeri giren Mahzuni sofranın hazırlandığını görünce Elif Ana'nın dizlerine kapanarak niyaz eder. Şakir ve Cırık Baba'dan sonra Elif Ana da Mahzuni’nin ölünceye kadar olarak kalmıştır.


  Vasiyet

  Aşık Mahzuni Şerif son iki yılında ölümünün yaklaştığını dostlarına bildirerek vasiyetini açıklamıştır. Öldüğünde Hacıbektaş'a pîrinin irşad ettiği topraklara gömülecek mezarının bulunduğu topraklara bostan ekilecek gelen geçen yolcu bu bostanlardan yiyecektir. Bu vasiyeti aynı zamanda şiirleştirmiştir de.  Yakup Cemil, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mahzuni Şerif Yaşam Öyküsü  Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi... Afşin'in Berçenek Köyü... Köyün sahibi tek kişi yani bir ağa.

  Köydeki Zeynel Cırık ağaya çalışan bir ırgat. Ana Döndü ise ot toplayarak ailenin karnını doyurmaya çalışan cefakar bir kadın.

  Bunların 1940 yılında bir oğulları oluyor adını Şerif koyuyorlar.

  Şerif adı 1940 ın Mart ayında vefaat eden Büyük Amcalarının adını yaşatmak amacıyla aynı yılın Ağustos ayında yeni doğan oğullarına veriliyor. Büyük Amca Şerif saz yapar çalar ve şiirler okurmuş.

  - 1939 yılında Afşin' e bağlı Berçenek köyünde doğduğumu söyler büyüklerim.

  O sıralarda doğum tarihi kimin umurunda ki... Bu yüzden Şerif'in doğum tarihi 1939 yerine 1940 yazılıyor. Berçenek nasıl bir köy?

  İşte anlatıyor Mahzuni:


  - Köyde ilkokul yokmuş o zamanlar. Belli bir yaşa gelen çocuklar Elbistanın Alembey Köyü'nde Hacı Lütfi Efendi' nin açtığı Hafız Kuran kursuna gidermiş.Yaşım öğrenim çağına geldiğinde babamın isteği üzerine ben de Lütfi Efendinin medresesinde hafız kursuna devam etmek üzere Alembey köyüne gittim geldim... Bizim çevremizde kocaman bir yobaz bulutu döner. Hacı Lütfi Efendi hiç çekinmeden canının istediği şekilde bilmediğimiz dillerle bilmediğimiz isimlerle fetvalar verirdi durmadan. Arapçayı o zaman öğrendim. Şimdi Arapça yazıp okuyabiliyorum. Lütfi Efendinin medresesinde üç buçuk sayfada kaldım...

  - Derken köye eğitmen ardından öğretmen verildi. Devam ettiğim ilkokulu süresinde bitirdim.

  Asker olmak istedi:

  - Gün oldu gönül bir şeye takıldı. O da şu: Arada sırada Afşine Elbistana subay kıyafetiyle dolaşan genç çocuklar görürdüm. Bunlar assubay okulu öğrencileri idi. Çevrenin etkisiyle olacak askerliğe karşı büyük ilgim vardı. Tutturdum ille ben de assubay olacağım diye. Bu isteğim yerine geldi. Öğrenim görmek "subay olmak" için Mersin 3.Assubay Hazırlama Okuluna başladım.

  - Bu arada şunu da belirteyim: Ben daha 10-12 yaşında önlüklü bir ilkokul öğrencisi iken dayımın kızı Emine ile nişanlanmıştım yine babamın ve akrabaların isteğiyle.

  İmam nikahı ile evlendiği birinci karısı Emine'den Züleyha adında bir kızları olur.

  - 1956 yılında girdiğim Mersin Assubay Hazırlama Okulunu 1959'da iftiharla bitirdim. Ordonat Tekniker sınıfına ayrılarak sınıfına ayrılarak Ankaraya Ordonat Tekniker Okuluna geldim. Bu okul şimdi benim yargılandığım okuldur; işin daha ilginç yanı bugün yargılandığım salon benim sınıfımdı. Burada çok kısa süren bir eğitim-öğretimden sonra Sivasa gönderildim. Ekreol Tepede beş ay stajerlik yaptım.

  - 1960'ta ihtilalde payımız oldu. Cemal Babanın emrinde biz bir grup genç silahlandırıldık. Dışkapı bölgesi bize verildi. Yıl 1960 ın kasımı oldu. Bugün yargılandığım eski okulumun meydanında bana ilk Atatürk ödülü verildi. O günün hatırası olarak. Günün Ordonat Daire Başkanı Reşat Ülgenalp in imzaladığı ve gözlerimi öperek verdiği kitabı hala saklarım.

  - 27 Mayısın verdiği ruhla olacak askerliği daha da sevmeye başladım. Başarılarım beni bir yere doğru hızla sürüklüyordu.

  - Gün geçti ben de "HALKÇILIK" ruhu daha ağır basmaya başladı. Bu arada dayımın kızı Emine ile evlenmiştim. Bir kızımız olmuştu. Mutlu değildim anamın babamın kararı ile zorla evlenmiştim. Çok sürmedi bu. İmam nikahı ile evlendiğim karımı bir mektupla boşadım.

  - Şimdi bağımsızdım bir ölçüde. Halçılık ruhu beni başka yerlere sürüklemeye başlamıştı. Sazı 1955-56 yıllarında okuldayken öğrenmeye başlamıştım. Şiirler yazmağa türküler söylemeye başladım. Buda pek uzun sürmedi. Okulu terk etmek zorunda kaldım.

  - 1961 yılıydı. Ankara'da İtalyan asıllı Sovina (Suna) isimli bir kızla tanıştım. Onunla evlenmeye karar verdim. Daha 14 yaşındaydı Suna o zamanlar. Yasalara göre evlenmemiz mümkün değildi. Suna'yı kaçırıp köye götürdüm... Annesi babası şikayet etmiş... Bir yandan 14 yaşındaki kız kaçırmış bir kişi bir yandan okul kaçağı bir yandan da askere gitme çağı gelmiş bir asker kaçağı olarak aranıyordum.

  Bu aşk gazetelere bile geçer. Mahzuni adını Suna yaptığı Sovina'yı çok sever. Bu evlilikten Ferhat Şirin ve Emrah adlı üç çocuğu olur.

  1964 yılında dünyaya gelen oğulları Emrah henüz bir kaç aylıkken Mahzuni Suna ve Emrah'ı Babası Zeynel'e emanet ederek vatani görevini yapmak üzere askere gider. Bu arada hastalanan Emrah'ı o zamanlar iki Çocuk Doktorunun bulunduğu Elbistan'a götürürler. Doktor tarafından hiçte iyi karşılanmazlar. Bu olay mektupla askerde bulunan Mahzuni'ye bildirilir. İşte tüm Türkiye'nin tanıdığı ''Acı doktor bak bebeğe / Berçenekten yaya geldim'' Türküsü o günkü olaya aitdir.

  Acı doktor bak bebeğe / Berçenekten yaya geldim - Türküsü

  Gel gör ki Suna Mahzuni'nin bir arkadaşı tarafından kandırılır evi terk eder.

  - İkinci eşim Suna'ydı. Önce ikiz doğurdu. Ferhat ve Şirin koydum adlarını. Bir de Emrah geldi arkalarından. Seviyordum onu. Ama arkadaşlarım (!) kötü yola sevkettiler onu. Şimdi çeşitli pavyonlarda şantözlük yapıyor.

  Suna nerden geliyor / Öldürmez bu yara beni - Türküsü

  - Yıllar yılları kovaladı. Sazımla baş başa kaldım. Ankara' da oturuyordum. Saz çalarak şiir yazarak kendimi yetiştirmeye çalışıyordum.

  - Serüven serüven üzerine geldi geçti... Yıl 1963 oldu. "Doğuda Kıtlık Var" ın yazarı Halil Aytekin' le tanıştık. Onun aracılığı ile Fikret Otyam' ı bulduk... Benim ilk gazeteci dostum Fikret Otyam oldu. Yardım etti bize. Hürriyet Gazetesinden Cüneyt Arcayürek' e gönderdi. Basından benim hakkımda ilk yazı Cüneyt Arcayürek 'in imzası ile Hürriyette çıktı.

  - Bu dönem TİP' in kuruluş yıllarına rastlıyordu. TİP yöneticileriyle ilişki kurduk. Bize yalnız onlar sahip çıkıyordu. Başka kimseyi tanımıyorduk bizimle ilgilenen yoktu.

  - Bir Aşıklar Derneği kurmamız gerekti. Nedeni de şu idi. Türkiye de halk ozanalrı sürekli ezilmişlik yoksulluk içinde yaşamışlardı. Bu durumdan tamamen olmasa da kurtulmaları gerekti. Örgütlenmeleri gerekiyordu. Biz bu gerekeni yaptık. Aşıklar Derneğini kurduk. Sesimizi duyurmaya çeşitli yerlerde konserler vermeye çalıştık. Bu çabalarımızda da başarılı olduk. Dost Fikret Otyam' ın ve Gazeteciler Sendikası' nın desteği ile konserler verdik.
  - Soldan Sağa : Veli Pamuk Mahzuni Şerif İsmail Pamuk

  Feyzullah Çınar Mahmur Erdal
  - Ortada: Rıza Aslandoğan Kulahmet Osman Dağlı.
  - Yıl 1967 -

  - Zamanın turizm bakanı Nurettin Ardıçoğlun' a çıktık yardım istedik. O zaman TRT doğrudan turizm bakanlığına bağlı idi. Radyodan N.Ardıçoğlu' nun direktifi üzerine Aşık İhsani' ye Kul Ahmed' e ve bana söyleme izni verildi. Sendikanın desteği ve yardımıyla konserler verdik. Bunların en önemlisi Büyük Sinemada verdiğimiz konserdi. Büyük ilgi toplamıştı. Çabamıza destek oldu. Ondan sonra sesimizi yavaş yavaş duyurmaya başladık. Ve bu da uzun sürmedi sonunda... Önceleri ozanların seçildiği Türk Halk Ozanları Derneğinin başına avukatlar getirilmeye başladı. İlk kadersizliğimiz bu oldu. Dağıldık ondan sonra da...

  Bu aralarda bir de Plak firması kurar.

  - Kazanmaya başladığım paralarla 1968'de kendi adıma bir plak firması kurdum. Ama ortaklarım Ayhan Coşkun ve Abas Sütçü'yle kısa zamanda batırdık."  Fatma Özdemir. Fatma Elbistanlı'dır ve uzaktan Mahzuni ile akrabadır.

  Mahzuni Fatma'yı beğenir sever ve ister. Gel gör ki ailesi çocuklu ve başı belalı bir adama kız vermek istemezler. Sonunda Fatma Mahzuni ile evlenir. Yıl 1971'dir. Fatma Mahzuni'nin şiirlerine Fadime olarak girer.

  Fadimem - Türküsü

  - Bana bir mücadele gerekiyordu. Kime ve neye karşı? Gün geçtikçe görerek duyarak sezinleyerek okuyarak bunu daha iyi anlamaya başladım. Bütün benliğimle kendimi saza verdim. Çalıyordum söylüyordum ama çalışmalarıma bir yöntem vermem gerekiyordu.

  1971 yılında askeri darbe sonucu Süleyman Demirel hükümeti devrilmiş Nihat Erim başkanlığında bir hükümet kurulmuştu. Bu hükümet sol kesime karşı şiddetli baskı uygulayınca Mahzuni Şerif türküyü patlatmıştı. Çıkardığı 45'lik plak 'Erim erim eriyesin/Sürüm sürüm sürünesin' diyordu.

  Ne demek o zaman başbakana böyle türkü yakmak. Hemen tutuklanır ve 10.5 ay cezaya çarptırılır.

  - Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmasını protesto için "Erim Erim eriyesin" diye bir Türküden yargılanırken Mahkeme Baskanı "Erim'in plağının çalınmasını" istedi. Olayın ilginç yanına bak!

  Erim erim eriyesin - Türküsü


  - Bütün heyet gazeteciler ve dinleyiciler herkes orda. Plağı koydular. Hakim yargılamayı unutmuş kalemi almış eline tempo tutuyor! Ben de güldüm tabii bu duruma. Gülünce hakim beni azarladı. Savcı da ona katıldı. "Bak mahkemeyle alay ediyor gülüyor" dedi. Siz olsanız nasıl gülmezsiniz?

  - O zaman rahmetli Başbakan Nihat Erim'in ifadesi geldi.

  - "Bir halk ozanı Başbakan'ı sevmek mecburiyetinde değildir." gibi bir ifadede bulunuyordu. Erim şikayetçi olsaydı 4 yıl yerdim. Olmadığı için 10.5 ay yattım.

  Yıl 1972. Mahzuni Şerif elinde sazı Sivas'ın Sivrialan Köyü'ne Aşık Veysel'i ziyarete gider. Aşık Veysel'e Mahzuni'nin geldiğini söylerler. Mahzuni içeri girince Veysel Baba ayağa kalkar.

  Yanındakiler şaşırırlar. Çünkü Aşık Veysel o tarihe kadar kimseyi ayakta karşılamamıştır. Veysel Baba'ya neden Mahzuni'yi ayakta karşıladığını sorarlar. Veysel Baba'nın cevabı çok açıktır:

  - 'Susun gelen Pir Sultan olsa gerektir!'

  Mahzuni bu durmaz ki bu kez 1973 yılında halkı suça teşvik etmekten tutuklanır. Ankara'da Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yargılanır.

  Fatma Hanım o günleri anlatırken diyor ki:

  - 'Mahzuni ile evliliğimizden Derya Ali Şeyda ve Yetiş adlı dört çocuğumuz oldu. Gel gör ki çok çektik. Evlendikten 6 ay sonra onu tutukladılar. Derya'nın doğduğu gün tahliye oldu. Çocuk 27 günlük iken yeniden tutukladılar.

  - Antep'teyiz... Neşet Ertaş evimize misafir gelmiş. Geceleyin köylü kıyafeti giymiş birileri geldiler Mahzuni'yi aldı götürdüler. Polis jandarma onun peşinde. Sanki ülkeyi biz batırmışız. Öyle bir baskı öyle bir baskı. Mahzuni bir gün dışarıda ise iki gün içeride. İşte böyle geçti hayatımız.'

  Bir avrupa seyahati dönüşü çantasındaki Nazım Hikmet'in kendi sesinden şiir plakları ile yakalanır. Çünkü hakkında bir ihbar vardır.
  Kendisine hangi örgütten olduğu sorulur.

  Yıllar sonra adına çekilen bir belgeselde Mahzuni:

  - İşçi Partisi benim ilk göz ağrımdır. 63 lü yıllarda 2 yıl kadar aktif gençlik görevi yaptım ve Cumhuriyet Halk Partisinde benim üyeliğim vardı.  Mahzuni Hapiste

  Mahzuni Şerif bu tutuklamalardan birini şöyle anlatıyor:

  - Şimdi "Hey Arapça okuyanlar/Allah Türkçe bilmiyor mu?"nun sözcüğü hukuken yasak olmadığı halde 70'li yıllarda "Solcu Aşık Mahzuni Şerif" namıyla dolaştığımdan Savcı; "Efendim Allah Türkçe bilmiyor mu?" demekle Allah'ı dil dudak kafa sahibi ediyor. Bu bir insan oluyor. İnsan olunca tabii maddeci görüşe Tanrıyı insan yaratır. Mahzuni bunu yaymak istiyor."dedi.

  Softalar / Ey arapça okuyanlar - Türküsü

  - Ben de savunmamda "Tanrının çok daha kadir olduğunu ama avukatlık müessesinin de tanıtılması gerekiyor. İste her ulusun hukukunda avukatlık mazlumun hakkını simgeleyen bir temsilcidir. Burda Tanrı müvekkil durumundadır Savcı avukat durumundadır. Halbuki o daha küçültüyor. Tanrı kendi hakkını kullanmıyor avukata devrediyor" dedim.

  - Son olarak da şunu söylemiştim: "Tamam adalette bir nizam vardır yüzleştirme olayı. Getirin Tanrı'yı benden şikayetçiyse ben de hakkıma razıyım."dedim.

  - O zaman da "Aklımın yerinde olup olmadığına" dair rapor istediler.

  1974 yılında Türkola Plakları sahbi bir THKO örgüt militanı tarafından 'Mahzuni seni istiyor' yalanı söylenerek kaçırıldığından Ozanımız idamla yargılanır ve 14-15 ay hapis cezasına çarptırılır.

  Mahzuni:


  - Türkola Plaklarının sahibi Yılmaz hoca var. Onu bir örgüt militanı kaçırmış. 'Mahzuni seni istiyor' diye kaçırmış ama. 1974 de.

  - "Mahzuni'nin ne kadar parası varsa vereceksin" diye 8-10 bin markını almışlar. Adamın tabancayla başına vurmuşlar.

  - Ben de yurda dönüyordum. Adam da dönüşte; ''Mahzuni beni istetti o bu tuzağı kurdu'' diye beni şikayet etti. Beni burda yakaladılar THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) adına yargılandım ben. Elimde sazımla İstanbul' dan alıp getirdiler. Bir 14-15 ayda öyle yattım ben.

  Mahzuni Şerif bu tutukluğunda Ankara da 'işkence' ile tanışır.

  Mahzuni:


  - Adı batasıca söylediğiniz şey işkenceyi Ankara'nın bir yerlerinde çektim ama neresinde olduğunu bilmiyorum.

  70 li yılların ortalarında 8 yıl süre ile sahnelere çıkışı yurtdışına gitmesi yasaklanır. Geçimini ufak bir dükkanda plak satarak sağlamaya çalışır.

  Mahzuni:


  - 8 yıl kadar ben yurt dışına gidemedim sahnelere çıkamadım. Plak fırmalarından aldığım avanslarla geçindim. Bir de küçük Plakçı dükkanı açmıştım. Biraz da arazimiz vardı işte buğdayla unla geçinip gidiyorduk.

  - Türkü söyleyememek beni çok üzüyordu. Canlı bir balığı tutun ve kumun üzerine atın o balık o denize nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle bakıyordum.

  Yasaklı bulunduğu bu yıllarda evi sık sık aranır dövülür arabasına bomba konur ve evi kundaklanıp yakılır. Kendisi ve ailesi son anda kurtarılırlar.

  Mahzuni:


  - Önce bomba attılar sonra da evimi yaktılar. Ama çok şükür çocuklarım yanmadı kurtulduk biz.

  - Ölebilirdim bem çocuklarımın hepsiyle ortada yanabilirdik biz. Komşuların görmesiyle sağolsun geldi komşular kurtardı. Evin içindeydik çocuklarım da ben de.

  Mahzuni Şerif hızla ünlenince daha 1970'lerde başka türkücüler ve pop sanatçıları onun eserlerini okumaya başladılar. Ersen ve Dadaşlar Edip Akbayram Cem Karaca Selda gibi pop sanatçıları onun tutulan türkülerini okuyarak ünlerine ün katmışlardı.

  Yeni yetişen birçok ozan da onu taklit ediyordu.

  Mahzuni türkülerinin başkaları tarafından okunmasına karşı değildi tabiki. Bu insanlardan bazılarının daha da ileri gidip türkülerin sözlerini değiştirerek okumaları ve hatta sahiplenmeye çalışmalarını ama kabul edemezdi. Gazeteci Musa Ağacık' ın bu konuya ilişkin bir sorusunu şöyle cevaplandırıyor:

  - ...Saymakla bitmez. Radyoda televizyonda 100'ü aşkın benim türküm okunuyor. Beni bırak koca Pir sultan Abdal'ın türküsünü alır kendisine mal eder. Aşık Veysel usta daha dün gitti. Hatta adına Veysel demez ya "Kul" der ya "Aşık Garip"der. Yani uyduruk birşeyler söyler. O bir koca kültüre hakarettir haksızlıktır tasvip etmiyorum.

  Zilli - Türküsü

  Sahip olduğu kişiliği ile Mahzuni bu insanları affedecek büyüklüğü göstermesini bilmiştir. Hata bu kişilerden bir kaçıyla yakın dostluklar dahi kurmuştur.

  Mahzuni Şerif de diğer büyük sanatçılar gibi duygularını aklının önüne geçiren insanlardandı. Bu yüzden hayatı boyunca istismar edildi.

  1981-82 yıllarında yasaklı olduğu için gizli bir şekilde stüdyolarda plak doldurur. Fakat bu plaklar 1986 yılına kadar piyasaya sürülmez saklanır. 1986 yılında ozanımımızın üzerindeki yasak kalkar. Gizli bir şekilde doldurmuş olduğu plaklar piyasaya sürülürler.

  Mahzuni Şerif bu tarihlerden sonra bir yandan türkü biçiminde yenilikler yarattı. Domdom Kurşunu gibi çok popüler olan eserler verdi. Öte yandan da O kendisini yaratan Alevi geleneğine daha derinden bir dönüş yaptı. O artık 12 İmamlar için düvazimam söylüyor; Hacı Bektaş Veli'den yardım dileniyordu.

  Bu arada insanın özüne doğru yolculuk yapıyordu. O toplumun içindeki bozuk / yabancılaşmış insan tiplerini ele alarak taşlamalar yazıyordu. Gündelik yaşamda gördüğü kötü insanları tiplemeler halinde hicvediyordu. Fırıldak Adam Zevzek bu tiplemelerdendir. Cahil ama çıkarcı kurnazları tek tabanca ile devrimcilik yapacağını zanneden maceracıları yerden yere vuruyordu.

  Zevzek - Türküsü  Mahzuni ilk defa Hacı Bektaş' ta

  Mahzuni Şerif 1990'dan sonra örgütlenen Aleviler için de fiilen çalışmalar yaptı. Ne yazık ki Mahzuni'nin kimliğini ağırlığını anlamayan bazıları onu bu çalışma dönemlerinde üzdüler. Fakat o Alevi toplumunun geleneksel inanç değerlerinde yol alması için elinden geleni yaptı.

  Ankara'daki evi bir dergah gibi çalıştı. Evindeki bir sohbetde Mahzuni:

  - Eve dostlar geliyor biz de çalıp söylüyoruz. Dostlar kalkıp semaha duruyor. Tabii gürültü oluyor. Alttaki komşu çat kapı... Onlar da haklı. Eğer biraz para biriktirirsem Ankara'nın dışında bağımsız bir ev yaptırıp kocaman bir cemevi oluşturacağım. Orada sabahlara kadar semah ederiz kimse de bize karışamaz.

  Bu konuda eşi Fatma Mahzuni şunları anlattı:

  - Onu sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da sömürdüler üzdüler yaraladılar. Siz de bilirsiniz Ankara'daki Hacıbektaş Veli Vakfı bir cemevi için temel attı. Mahzuni buraya modern bir yapı kazandırmak için elinden geleni yaptı. Ustalar çalışırken bana kazan kazan yemek yaptırır ayran alır birlikte götürürdük. Ben takılırdım:

  - Babanın evini mi yaptırıyorsun?

  O sinirlenir cevap verirdi:

  - Evet babamın evini yaptırıyorum.

  - Vakfın kuruluşu için çalışan insanları teşvik eden Mahzuni idi. Gel gör ki bina bitti yönetim orada kapıcılık yapmış olanlara bile oda verdi. Mahzuni'ye bunu çok gördüler. Sonra birisi geldi Mahzuni'nin ağzından bir şeyler yazdı. Hacıbektaş Vakfı bunun üzerine Mahzuni'yi vakıf kuruculuğundan attı. Üstüne üstlük tazminat almak için Mahzuni'mi mahkemeye bile verdiler. Allah'a şükür bu mahkemeyi Mahzuni kazandı. Vakıf üyeliği için de mahkemeye başvurmuştu ama ömrü yetmedi... Buyurun onun o vakıf için yaptığına bakın orayı yönetenlerin Mahzuni'ye yaptığına bakın.

  Ben alevi olamam ki - Türküsü


  sol üst: Fatma Hanım - Züleyha(Emine'den) - Emrah(Suna'dan) sol alt: Ali - Derya

  Fatma Mahzuni şunu da vurguluyor:

  - Mahzuni Hacı Bektaş'a gönül verenlerin tümünün sembolü oldu. Ona söz söyleyenleri ise kim tanır kim bilir.

  Ustaları:

  Geçmişteki ozanları yaşayan ozanları bir bir inceledim. Kendime yol gösterici eylem kılavuzu olarak seçtiğim Pir Sultan oldu. Ses olarak da etkilendiğim Davut Sulari' dir. Toprak çocuğuyuz toprağa karşı büyük bir özlemimiz vardır. Bunu da en iyi dile getiren Veysel Baba idi. Belirli bir derecede onun da etkisinde kaldım. Sulari' den etkilendiğim sese Aşık Veysel mülayimliğini kattım. Düşün felsefemi de yukarda belirttiğim gibi Pir Sultandan aldım...

  Ve şunu anladım: O güne kadar halk ozanlığı sürekli olarak istismar edilmişti. Halk şiiri geleneği gül bülbül çiçek edebiyatı ile uyutma perhizi olarak kullanılmıştı. İlk amacım bugüne kadar gelen bu kalıpları kırıp yıkmak oldu. Olaylardan ve halk yaşamından aldığım gerçekleri konu olarak işledim... Ve bugüne kadar böyle geldik....

  1997 yılının haziran ayında Almanya'da beyin kanaması geçirip tekrar sağlığına kavuşan Ozanımız 2001 in başlarında tekrar rahatsızlanarak kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle JFK Hospital'da yoğun bakım altına alınır. Mayıs ayında 3. kez ölümü yenmeyi başarır. Ozanımızı hastahanede ziyaret eden Musa Ağacık Mahzuni' ye soruyor:

  - Yeni bir aşka hazır mısınız?

  - Tabii. Bir de ben şimdi 3. kez Mahzuni olacağım.

  - Nasıl?

  - Pir Sultan Abdal'ın '' Ben Musa'yım sen Firavun / İkrarsız şeytani lain / Üçüncü ölmem bu hain / Pir Sultan ölür dirilir..'' dediği gibi ben üçüncü kezdir ölüp ölüp diriliyorum.

  Mahzuni Şerif Şubat 2001 tarihli Kızıldalı dergisi'ne 'Hem Kızılbaş hem Alevi'yim' başlıklı bir yazı yazmıştı. İşte o yazıda İstanbul DGM suç unsuru bulmuş ve Mahzuni yargılanmaya başlanmıştı.

  Mahzuni suçlanan yazısında şunları söylüyor:

  - Ben Allah adına insana secde etmeyi yeğlemekteyim. Bir Alevi çocuğu değil bir Hıristiyan bir Musevi de olsam böyle düşünmekteyim. (...) İnsan aleminin sevgisinde gönlünde bütünlüğünde ve doğanın her güzelliğinde beni yaradanı arayıp keyfime göre isimlendirdim. Ona gül dedim bülbül dedim çiçek dedim Ali dedim Veli dedim; ağzıma ve gözüme güzel gelen her şeye onun adını verdim. Bana bunu haram edecek her yasaya her bilirkişiye her dinsel nasa rest çekmekteyim.

  - (...) Türkiye Alevileri'nin yolunun gerçek Ali'ci yol olduğunu savunmak ve yaymak isterim. Çünkü Ali'nin başlattığı cemahiriyel vukuat (halkçı hareket) Atatürk'ün noktaladığı Cumhuriyet'in mayasını hazırlamıştır.

  Peki kurtuluşu nerede arar? Politikada dürüst tavırda. Bu yüzden o 1999 tarihinde CHP'ye üye oldu ve sevenlerine de bir işaret verdi.

  Mahzuni MESAM üyesi olduktan sonra ancak son birkaç yılda türkülerinden para kazanmaya başlamıştı.

  Evli sekiz çocuk dört torun sahibi olan Değerli Ozanımız 62 yaşında Almanyanın Köln Şehrinde hayata gözlerini yumdu. Bu acı ana kadar O devletin düzenini yıkmak suçundan hala yargılanıyordu.

  Ulan yalan dünya senden usandım - Türküsü

  Şu an son ikamatkahı olan Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane adı verilen bölgede huzur içinde yatıyor.

  Yaşasaydı o daha büyük işler yapacaktı. Son projesi Kuran'ı türkü halinde söylemek idi. Bunu açıkladığında Diyanet İşleri sert bir yüzle karşı çıkmıştı ama Mahzuni bir tasavvuf insanı olarak Diyanet'i de ezip geçebilecekti.
  Yakup Cemil, Bunu Beğendi.


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok güzel paylaşım.

  Mahzuni'yi çok severim. Görüşleri yüzünden sürekli sürgünlerde geçmiş hayatı.

  Allah mekanını cennet etsin.
  Kuzey and Yakup Cemil like this.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Mahzuni zamanında da aynıymış herşey şimdi de aynı.

  Kendisini saygıyla anıyoruz.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Media da çok güzelmiş.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş