Kiziroğlu Mustafa - Bolu
-------


Kiziroğlu Mustafa
Efendim rivayetlere bakarsanız Köroğlu Bolu civarlarında zor işler başarıp efsane olunca uzak illere de el atar. Tutar Bolu gibi şirin bir memleketi bırakıp Doğu Anadolu’da ferman okutmaya kalkar.
O diyar senin bu diyar benim derken gider kalesini Çıldır gölünü ayaklar altına alan bir tepeye kurar. Bazı ozanlara göre Kısır Dağları’nı yaran Ferro deresinin kenarını mekân tutar.
Tutar ama civarda hüküm süren Kizir (bir nevi idareci muhtar gibi bir şey) ve avenesi buna çok bozulurlar. ‘Biz Osmanlıya sadık bir tebayız yöremizde haydut eşkıya barındırmayız’ diye posta koyarlar. (Bir de Malatya Arapkir Divriği civarlarını haraca kesen isyankâr ‘Geziroğulları’ var ki onlar mevzumuzun dışındalar.)
Neyse Köroğlu bu tehditlere aldırır mı? ‘Ben koskoca Bolu Beyini hizaya getirmişim adsız sansız bir kizirden mi çekineceğim’ diye haber yollar. Kizir akıllı uslu gün görmüş bir adamdır lâkin oğlu Mustafa kabına sığamaz. Boyuna posuna bakmadan Köroğlu’na meydan okur ünlü cengâver ile karşılaşmak için can atar. Bu arada sözler taşınır fitneler kaşınır ve iş gelir ‘bire bir’ dövüşe çıkar.
Alapaça püsküllü belâ
Bey oğlu dediğin tebasının önünde dövüşecek değildir ya ikisi haberleşir katran renkli kayaları berrak berrak suları zümrütvari çayırları olan bir kuytuda buluşurlar.
Köroğlu karşısına dikilen onbeşlik delikanlıya Kırat ise huysuz huysuz eşinen Alapaça’ya bakar. İkisi de rakiplerini ciddiye almaz hem acır hem kızarlar. Kesinlikle canlarını yakmak istemezler ama yine de bir ders vermeli kulaklarını çekip enselerine bir şaplak atmalıdırlar. Köroğlu kendinden emin bir şekilde ‘haydi’ der delikanlı ‘kolla kendini’ diye haykırıp atını topuklar. Alapaça boşanmış yay gibi fırlar. Kırat son anda kenara sıçrar da ilk elde yenilmekten kurtulurlar. Ama daha kendilerine gelemeden Alapaça dönüp üzerlerine varır yeniyetme veled gürzünü patlatır. Köroğlu tecrübesini konuşturup darbeden kurtulur ama kargısı elinden düşer kalkanı boydan boya yırtılır. Kiziroğlu Mustafa bu fırsatı kullanmaz. Tutup kargısını yere atar kalkanını taşa çalar. Köroğlu hayatı boyunca ilk kez ürperdiğini hisseder ki yiğidin böylesi ile oyun oynaş olmaz.
Nitekim Alapaça kartal hızıyla gelir ve bodoslama Kıratın böğrüne dalar. Köroğlu atıyla birlikte yuvarlanır ama sıçrayıp ayağa kalkar. Evet piyade dövüşen birinin süvariye hele hele böylesi atı olan bir süvariye karşı hiç şansı olmaz ama Kiziroğlu Mustafa da atından iner yayan yapıldak karşısına çıkar.
Zor beyin zorlu oğlu
Köroğlu benzeri az bulunan bir silahşördür ama bütün darbeleri sıska çocuğun kılıcına toslar meydan şakır şakır şakırdar dört bir yana kıvılcım saçarlar. Bu kavga saatlerce sürer ele sığmaz veled Köroğlu’na yanağına burnuna ufak ufak kesikler atar kâh bıyıklarını kâh kaşlarını budar. Kiziroğlu Mustafa istediği anda hakimiyeti ele alabilecek kırattadır ki bunu Köroğlu da anlar.


Kiziroğlu mustafa bolu beyi efsane köroğlu püsküllü bela zorbeyin zorlu oğul