Dostluk Nazım HikmetBiz haber etmeden haberimizi alırsın
yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin.
Gözümüzün dilinden anlar
elimizin sırrını bilirsin.
Namuslu bir kitap gibi güler
alnımızın terini silersin.
O gider bu gider şu gider
dostluk sen yanı başımızda kalırsın