Çakıltaşları Metin Altıok
Duru bir suyun dibindeki renkli çakıltaşları
Nasıl taşarlarsa oynak renkleriyle biçimlerinden
Esneterek cansız ve katı sınırlarını;
Tıpkı o çakıllar gibi taşırıyor benim de sesim
Dilimdeki sözcükleri kalıplarından dışarı.
Acıyla hüzünle ve umutsuzlukla
Çoğaltarak gün be gün bilinmedik bir aşkı.