Gidereyak Ahmet Cemal
Kalkıyorum.
Yolcu yolunda gerek.
Bana şöyle
Eski yüzlü
Epey hırpalanmış
Yamalı da olsa
Bir sevgi bulsanız.
Bütün istediğim
Bu soğukları çıkartmak.