Haberin Var Mı? Ahmet Arif
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı kör pencere
Yastığım ranzam zincirim
Uğrunda ölümlere gidip geldiğim
Zulamdaki mahzun resim.
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş.
Karanfil kokuyor cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin...