Çabuk Küçük İskender
Adıyla çağıracak kadar samimiydik sonbaharla
Örtüler geldi rüzgarla örterek rüzgarı
Sen bir tek bana yoksuldun o sıra

Yapılırken içine ırmak karışmış bir ayna
Bunu durmadan kanıtlayacak sana
Aynaya bakarken yalnızca bana baktığını unutma!

Ayrılıp giderken sakın! Sakın aynayı geceye ters tutma!