Hani Gözlerin Abdullah Rıza Ergüven
Duymak
Seni duymak önce
Ve anlamak seni
Öyle derin öyle içten
Suyu ateşi gözlerinde
Geceyi uzayıp giden
Susadım işte
Hani gözlerin?

Abdullah Rıza Ergüven