İlkin Sonu Abbas Sayar


Bir doluda bir boştayım
Boşalt beni doldur beni
Bir gerçekte bir düşteyim
Yaşat beni öldür beni
Kuru dalda biten yaprak
Burcu burcu kokan yaprak
Bir düşünce karada ak
Beni bana bildir beni
Bir uzun yolu izledim
Dönüp geriyi gözledim
Seni çok mu çok özledim
Varlığına daldır beni
Varlığım var eğer varsan
Öldüm duygumdan kaçarsan
Bir başka yaprak açarsan
Defterinden sildir beni
Gönül gayretin gütmede
Dalına konmuş ötmede
Sen yüreğimde bitmede
İster ağlat güldür beni

Abbas Sayar