Gül Olmak Külleşmeye Hazırlıktır Hüsrev Hatemi
Firak çakmaktaşından doğan kıvılcım
Değdiğinde sevdanın kavına...
Fesleğen yerine gül bitebilir
Gül yerine fesleğen de...
Sevda okunun keskin ucu
Saplandığında yüreğe yani avına
Ateş renkli bir gül kesilirdi;
Ateş en iyi kavuşturucudur...
Halbuki sükûn idi O?nun yoldaşı
Itır onu saran bir bulut...
Deryâ ise derinliğinde berdevâm
Of çocuk neden uzaklaştın sen?
Fakat işte şimdi hemen söyle neden?
Füsun ve hüsün onun çağrışımlarıydı
Gül olmak külleşmeye hazırlıktır
Külleşmek acıların dinişi.

Hüsrev Hatemi