AZİZ'İM

Zimmetli bir yaşamyoludur hayat
Bir günü bir güne uymaz azizim
Bu gün taze olan yarına bayat
Hevesi kursakta koymaz azizim

Niceleri geldi geçti bu handan
Kimine hor baktı kimine candan
Kepçeyle verirkenaldı bir yandan
Sanki kör bir kuyu doymaz azizim

Kimine sağırdı kimine kördü
Kimine pek cimri kime bönkördü
Kimine göre dost kime nankördü
Vicdanın sesini duymaz azizim

Dil dökmek boşuna mihneti yoktur
Sen aç ölsende o her zaman toktur
Rikkatli sineye saplanan oktur
Ona yalvarmayadeymez azizim

Ölçüsü çekidir ölçeri kantar
Altını bakırla ayrımsız tartar
Sattıkça çoğalır eksilmez artar
Yitirdiklerinisaymaz azizim

Hamit KORKEN