İsim:  Geç Aziz'im Geç - Rıfat Ilgaz.jpg
Görüntüleme: 3
Büyüklük:  20.0 KB (Kilobyte)

GEÇ AZİZİM GEÇ

Biz de yaşarız azizim
Yaşamaya gelince biz de yaşarız ama
Olmuyor cebimizden kattığımızla eğlenmek
Gönlümüzden katalım
Varlıklı kişileriz neşeden yana.
Pazarımız hoş mu geçecek
Şart değil Büyükada Heybeli;
Çok bile gelir kayığı Hristo’nun:
Sekiz arşın iki karış
Kız gibi Cibali yapısı.
Bir işaretimize bakar
Çıkmazsa balığı alesta
Aylardan temmuz günlerden pazar;
Yenikapi açıklarındayız…
Bırakın Hasan geçsin küreğe
Utandırmaz bu kollar sahibini.
Kabarmaz bu avuçlar
On ikisinden beri nasırlıdır.
Fazla külfet istemez
Bol sigaramız olsun
Köfte ekmek domates yeter.
Karımız sevgılımız yanımızda
Başaltında şarap testisi…
Dedik ya bugün pazar
Belki genç arkadaşı
“İlk defa güneşe çıkardılar”
İsteriz bütün dostlar aramızda olsun;
Kiminin Hanya’dan gelir selamı
Kiminin Konya’dan
Sandalımız geniş değil ne çare
Gönlümüz kadar.
Ne yapalım bol şarabımız var ya
Onların sağlığına içecek;
Gün ola harman ola!..
Anlarız biz de bu işlerden
Elimiz değdi de okşamadık mı
Şu “pür hayal” saçları ?
Kim istemez “yâr”i uyutmasını “sine” de
Batan güne karşı
“Bâde” içmesini “Yâr eli”nden?
Gözü kör olsun feleğin
Gelecekten umudumuzu kesmedik
İçimiz öylesine ferah…
Son kadehlere doğru sorsun
Sesi en güzelimiz bizden:
“Gam keder ne imiş?”
Yontulmamış sesimizle cevabı hazır:
“Geç azizim geç!”

Rıfat ILGAZ