Uyan Ey Türk Oğlu

Er meydanlarından çekilir oldun
Çorak iklimlere ekilir o! dun
Eğilmek bilmezdin bükülür oldun...
Sürer mi bu gaflet; daha kaç sene? Uyan ey Türk uyan! Uyumak nene?

Boşaldın boşaldın.. dolabilmedin
Gidişin o gidiş.. gelebilmedin...
Döktüğün kanları alabilmedin...
Şah damarlarına yapışan kene
Sömürür mü seni: daha kaç sene?
Bakın şu Oğuz'un torunlarına;
Kara taş bağlamış karınlarına!
Umutsuz gözlerle yarınlarına
Bakarlar mı dersin; daha kaç sene
Uyan ey! ... Kendine dönmeyi dene!

Eski sandıklarda harsın tören ey!
Hain çaşıt dolu; yanın yören ey!
Bağlı tutsak sanır seni gören ey!
Bu böyle sürer mi; daha kaç sene?
Uyan ey! ... Kendine dönmeyi dene.

Bak ne der Oğuz Han Alparslan Tuğrul:
Ey Bozkurtlar soyu! Yerinden doğrul!
Silkin! ... Öz mâyanla yeniden yoğrul!
İnsanlığı nûra kavuştur yine
Uyan ey! ... Kendine dönmeyi dene.

Acunda ne varsa kurudan yaştan
Al Dede Korkut'tan Hacı Bektaş'tan
Malazgirt ufkuna doğ yeni baştan...
Dilerim Tanrı'dan bu devran döne
Uyan ey Türk! ... Uyan! Uyumak nene?

Seni aldatmasın 'Batı' denilen
Onun mayasıdır 'katı' denilen
Onun iç yüzüdür 'kötü' denilen...
Odur özsuyunu sömüren kene!
Sen uyan; onu da uDüşün! Kaç parçaya bölmüşler seni?
Sonsuz bir sahraya salmışlar seni...
Kanadını kırıp yolmuşlar seni..
Kalk doğrul yerinden! Yürü geç öne!
Uyan ey! ... Kendine dönmeyi dene.

Yıkıldın yakıldın: 'devrim' dediler
Soysuzlaştırıldın 'evrim' dediler
Bozkurta it ite 'yavrum' dediler..
Kalk doğrul yerinden! Yürü geç öne!
Uyan ey! ... Kendine dönmeyi dene.

Türk Bilge Kağan der 'İşitin beni!
Benim çağlar aşan benim en yeni.
Ey Türk! Birgün gaflet basarsa seni
Gönül ver kulak tut bendeki üne
Uyan Ey! Kendine dönmeyi dene! '

'Üstten gök basmayıp yer çökmeyince
Hainler türeyip bel bükmeyince
Seni gafil bulup kan dökmeyince
Türk'ün bir düşmanı çıksa da bine
İlini töreni bozamaz yine! '

Köklerinden koptu okumuşların
Batıyı put yaptı okumuşların
Yaptığına taptı okumuşların...
Ey Türk! Kendine dön! Yad yaban nene
Kalk doğrul yerinden yürü geç öne!

Dinle! Dövülmekte... Çağrı kösleri
Dinle! Yakındadır... ayak sesleri
Bozkurtların sıcak hür nefesleri
Ufkunu doğudan sarsın da yine
Kalk! Doğrul yerinden! Yürü geç öne!

Sen Oğuz Ata'nın has milleti sen!
Sen son Peygamberin has ümmeti. sen!
O seni boğmadan boğ zilleti sen! ...
Uyan! Ey Türk oğlu! Uyumak nene?
Kalk doğrul yerinden! Yürü geç öne!

Medet ummaya gör kızıl surattan
Seni mahrum koyar aşktan muraddan
Çağla Sakarya'dan kükre Fırat'tan..
Kara kızıl sarı.. sür topla yine;
Bunlardır özünü sömüren kene!

Destanlar yazılır şanına lâyık
Yine de erişmez ününe lâyık
Olursan soyuna dinine lâyık...
Geçer bu gafletin; sürmez çok sene
Uyan ey Türk oğlu! Uyumak nene?


Kahramanlık Türküsü

Şanlı kitap önderimiz kılındı
İman sancak gönderimiz kılındı
İklim-i Rumminderiniz kılındı
Ol mindere kavi diz verilmeli.

Barak BabaSarı Saltuk orada
Hacı Bektaş VeliTaptuk orada
Bir mübarek vatan yaptık orada
Kibir can dilerse bin verilmeli.

Törenizamyol ve yordam her kula
Uluserkanedeperdem her kula
Yirmidört saatte her dem her kula
Allah ın buyruğu uz verilmeli.

İnatla girmeyin soy sop faslına
Kurtsa kurt itse it döner aslına
Rum ülkelerinde Oğuz nesline
Peygamber kavlince öz verilmeli.

İçinde olanlar bir nebze iman
Gönlünü mazluma eder süt liman
Halkı ayırmadan kafir müslüman
Açsa aşaçıksa bez verilmeli.

Bu kılıçlar iller fethi içindir.
Bu kitaplar diller fethi içindir.
Türküler gönüller fethi içindir.
Cümle ozanlara saz verilmeli.

Kartal yuvasıdır Söğüt te burçlar
Devletin zırhıdır sınırda uçlar
Gazi Osmanlara zağlı kılıçlar
Yunus Emrelere söz verilmeli...

Malazgirt Marşı

Aylardan Ağustos günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı

Budur Peygamberin övdüğü Türkler...
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber

Türk Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..

Nağramızdır bu gün gök gürültüsü
Kanımızdır bugün yerin örtüsü
Gazi atlarımın nal parıltısı

Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..

Yiğitler kan döker bayrak solmaya
Anadolu başlar vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber