İçlenme beyhudedir maziyi sakın anma!
O vefasız yavruya benzer ki günlerimiz.
Kendini yuvasından bırakır ki akşama
Benzeyen göle sessiz...

Ruhundaki susuzluk engin mesafelere
Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti
Narin kanatlarıyla uçar orman dağ dere
Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti.