Öndeyiş


Derler ki bülbül aşk şarkısını söylerken ğöğsünü parçalarmış…


Derdeyiş

Cenneti bozdun aşk!..
Düştün düşümden
Ziller çalıyor cellada verdim başını.
Varını veren hiç olurmuş
Hiç ol/du/m aşk!..

Hangi bozuk mevsimden kaldıysan
topla ardını
ardına bakmadan
artmasın azabım.
Ayazında azardı gök..
Az/dın
Azar azar az/dır/dın
Topla hiçimi toparla içimi…
İçin için yandımda ben
ayan etmedim.
Aya benzettim suretini.
Yanan yanağına gül bezedim.
Tutuştu suretim.
Sineme sindin de bir ah!
demedim.

Vakit ay yarısıdır.
Aşkla meclise durdum ;
senli benli.
Yürek ağzımda sendeleyen çığlıklar.
Bilirim yok edecek ayak izlerimi med-cezir.
Sis pustu gecenin hücumları akın akın.
Mor alnımda ölen anılar muazzam suskunluk…

‘Düşüşten sonra doğacaksın’
‘Kovulduktan sonra kalacaksın’
‘İsyandan sonra itaat edeceksin’

Gece zulüme kesti
heyhat!
Tahtından edilmiş hükümdarlar devrime kehanet biliyor.
Asaletin boynunu vurdum.
Bu kaçıncı!
Boşluklar ve budalalar…

Değildi böyle değildi.
Dilimin çarmıha gerili marşları
Sis pustu!
Işıktan bir kalemle
ışıktan bir kelime

Aşk!

Meydan kusan kentlerde aşka kıyama durdum.
Caddelerde tecimlendi ayak izlerim.
Sloganlarımla patladı sokaklar.
Zordu
soran aşka yordu

Sondeyiş

Alem aşka durdu
Can veren can buldu…

Neslihan Emre