Kürt'üm dedim
hadi lan bölücü dediler.
Laz'ım dedim
hadi lan devşirme Rum dediler.
Çerkes'im dedim
hain Ethem'in torunları dediler.
Alevi'yim dedim
dinsiz kızılbaşlar dediler.
Ezidi'yim dedim
Yezid'in pis soyu dediler.
. Arap'ım dedim
pis yobazlar dediler.
Ben dedikçe onlar da bir şeyler dedi.
İnsanım diyecektim ama
insanlığa ait her şeyi yok ettiler

KAZIM KOYUNCU