Dökülsün aynanın sırları! .
Göğsümde kişneyen atların
toynaklarına vurup duran
sesin ritmiyle
doğrult beni! .

Kandillerin bir bir döküleceği günde
nur ile süzül defterime;
şahit ol kalem!
Nun. Kaleme ve Yazdıklarıma And Olsun ki *


Her şey aşk için! .
istikametlerimde şefkâtli ellerin
anne merhametiyle
bütün köşelerini tutuyorum hayatın;
artık sevgisizliğe sobe! .

Dağların yürütüldüğü günde
kesilir adımların toprak tutmaz
ayak uçların;
şahit ol kalem!
Nun. Kalem ve Yazdıklarına And Olsun ki*

Her şey aşk için! .

Firak perdesinin ardında seyredilen
dağların hızlı adımlarıyla
erişilecektir vuslata …


Filiznur Atalan