mükemmel dayanmaz bana
aşk
rûzigârdır devranda
bütün yükünü döküp geceye
med ve cezir o da dindi
sonsuzluk saatinde yağmura kilitlendim
düştü son kez gökyüzünden
âh beni kilitledi

"Çıkma/z" - İsmail Aykanat