O bir sakız ağacıydı alelade;
Bir gün o yeşil sahile çıktı geldi
O zaman bu zamandır memnun yerinden;
Seyreder bulutları göğü denizi.

Titreşirdi rüzgarla güneşli yaprakları;
Ömür sürdü öyle hoşnut dünyasından
Aydınlıktan uyku tutmazdı bazı gece
Motor sesleri duyulurdu uzaklardan.

Tanrı adın işitmedi ömründe;
İnanmadan da madem yaşanıyor diye
Rüzgarlı bir kıyıda sevinç içinde
Yaşamak dururken düşünmek niye?

Anmadı geçenleri bir defa bile;
Ne uğraşır mesut olan gelecekle?
Bir avare misali günü gününe
O bir sakız ağacıydı yaşadı sade.