Başka türlü bir şey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne buluta benzer;
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz havası ayrı hava;
Nerde gördüklerim nerde o beklediğim kız
Rengi başka tadı başka.