İnsanlar içinden kurtulup ne zaman
Aynamla baş başa yapayalnız kalsam
Akislerle susup nihayet bir insan
Olduğumu bana hatırlatır aynam.

Aynam aynam bana bir devle bir cüce
Halinde gösterir içimle dışımı.
Bu müthiş tezadı duyup düşündükçe.
Nasıl zaptedeyim ben haykırışımı!