Her gece mi bu uykusuzluk!
Hele saatin tıkırtısı!
Ya karasinek düşünceler!
Çıldıracağım bu gidişle;
Yatak değil sanki cehennem.

Deliksiz bir uykuysa vaadin
Günün dolmuş veya dolmamış
Gençliğime filan bakmadan
Derhal gelebilirsin ölüm;
Kapı açıktır lamba sönük.