ZULÜM DOLANIR

Halime bakıp da mücrimim sanma
Karşında ayağım elim dolanır.
Ahraz da değilimdilbazım amma
Seni gördüğüm an dilim dolanır.

Biricik servetim resmin masamda
Tek zevkim de sensintekmil tasam da
Ben sana gelmeye uğraşmasam da
Kördüğüm olası yolum dolaşır.

Hele bir derdim hepsinden yaman
Aman sen işitme sen duyma aman!
Kolunda birini gördüğüm zaman
Kalbimde kan değilzulüm dolanır.