Ben
senden önce ölmek isterim.
Gidenin arkasından gelen
gideni bulacak mi zannediyorsun?
Ben zannetmiyorum bunu.
İyisi mi
beni yaktırırsın
odanda ocağın
üstüne korsun
içinde bir kavanozun.
Kavanoz camdan olsun
şeffaf
beyaz camdan olsun
ki içinde beni görebilesin
Fedakârlığımı anlıyorsun:
vazgeçtim toprak olmaktan
vazgeçtim çiçek olmaktan
..........
..........