Nereden gelip nereye gidiyoruz?

Belimizi doğrultup kalktığımızdan beri iki ayak üstüne
kolumuzu bir sopa boyu uzattığımızdan beri
taşı yonttuğumuzdan beri yıkan da yaratan da biziz
yıkan da yaratan da biziz bu güzelim bu yaşanası dünyada.
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı
arkamızda kalan yollarda ulu uyumları ellerimizin aklımızın
yüreğimizin
toprakta taşta tunçta tuvalde çelikte ve plastikte.
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Kanlı ayak izlerimiz midir önümüzdeki yollarda duran?
Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yollar?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler
günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların.
çocukların avuçlarında yeşerecekler.
Çocuklar ölebilir yarın
hem de ne sıtmadan ne kuşpalazından
düşerek de değil kuyulara filan;
çocuklar ölebilir yarın
çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında
ne bir santim kemik ne bir damla kan
çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında
arkalarında bir avuç kül bile değil
arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan.
Negatif resimcikler boşluğun karanlığında
Krematoryum krematoryum krematoryum.
Bir deniz görüyorum
ölü balıklarla örtülü bir deniz.
Negatif resimcikler boşluğun karanlığında;
yaşanmamış günlerimiz
çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan.

Bir şehir vardı.
Yeller eser yerinde
Beş şehir vardı
Yeller eser yerinde
Yüz şehir vardı
Yeller eser yerinde
Şiirler yazılmayacak yok olan şehirlere
Şiir kalmayacak ki.

Pencerende bir sokak bulvarlı
Odan sıcak
Ak yastıkta üzüm karası saçlar
Adamlar paltolu ağaçlar karlı
Penceren kalmayacak
ne bulvarlı sokak
ne ak yastıkta üzüm karası saçlar
ne paltolu adamlar ne karlı ağaçlar.
Ölülere ağlanmayacak
ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki.
Eller kalmayacak.

Negatif resimcikler dalların altındaki
yok olmuş olan dalların altındaki.
Yok olmuş olan dalların üstünden
o bulutlardır geçen.
Güneye götürmeyin beni
ölmek istemiyorum.
Ölmek istemiyorum
kuzeye götürmeyin beni.
Doğuya götürmeyin beni
ölmek istemiyorum.
Ölmek istemiyorum.
batıya götürmeyin beni.
Beni burda bırakmayın
götürün bir yerlere.
Ölmek istemiyorum
ölmek istemiyorum.
O bulutlardır geçen
yok olmuş dallariı üstünden.
Tahta beton teneke toprak damlarımızla iki milyardan
artığız
kadın erkek çoluk çocuk.
Ekmek hepimize yetmiyor
kitap ta yetmiyor
ama keder
dilediğin kadar
yorgunlk da göz alabildiğine.
Hürriyet hepimize yetmiyor.
Hürriyet hepimize yetebilir
ve sevda kederi
hastalık kederi
ayrılık kederi
kocalmak kederinden gayrısı ağmayabilir eşiğimizi.
Kitap hepimize yetebilir.
Ormanlarınkı kadar uzun olabilir ömrümüz.
Yeter ki bırakmayalım
yaşanmamış günlerimiz yok olmasiı çocukların
avuçlarıyla birlikte
boşluğun karanlığına çıkmasın negatif resimcikler
yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüşebilmek için
yaşayabilelim.

Nazım Hikmet