geldi dört güvercin

suda yıkanmak için.

su mahpusane yalağındaydı.

ve güneş

güvercinlerin

gözünde kanadında kırmızı ayağındaydı.

Nâzım Hikmet

İstanbul Tevkifhanesi 1938

***


Güvercinler hep beraber


güneşi taşıyıp kırmızı ayaklarında


uçabilirler.


Durdurmaz onları demir ve duvar.


güvercinlerin yumuşak kanatları var.


Nâzım Hikmet

***

İnsanların kanatları yok


İnsanların kanatları yüreklerinde.


Nazım Hikmet

***