Bir zamanı seviyorum
Bir zamanı sevmiyorum
Hep ensemde zamanlar özletmiyor kendini...
Sevmediğim zamanlar özlüyorum sevmeyi
Ve
En sevdiğim zamanlar
Özlemek zorunda kaldığım zamanlar...