KİM SUSTURABİLİR

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim?
Biz ki bu hasreti
Semahların seyrinden alıp gelmişiz
Biz ki onu sitemkar anaların
Kirpiğinden derlemişiz;
Süzülsün de acının derin izler bıraktığı
Gül yanaklardan
Yere dökülsün istememişiz!

Bizim türkümüzü rüzgâr söyler her gece
Ay vurdukça parıldar
Gün doğdukça hız alır.
Nevruz ateşleriyle sağaltarak
Çırpınan yarasını
Can havliyle kardaş
Kan içinde bir kartal gibi
Vadilere saldırır!

Türkülere ilişmeyin!
Türküler nehirdir gecenin bağrına akar.
Fazla eşelemeyin kardaş
Taşınca ne siperler kalır
Ne dev barikatlar.
Deşmeyin diyorum... deşmeyin!..

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim?
Biz ki nice amansız badirelerde
Serden geçmişiz.
Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile
Türkü söylemişiz.
Sonra ırmak boylarında gövertip
Körpe otların serinliğinde
Dağlara emanet etmişiz!

Biz ki her yangının külünden
Diri canlar yaratmışız.
Biz ki mazlumların defterine
Kanlı resimlerle sıralanmışız.
Banaz yaylasından Kerbela'ya
Kar götürsün turnalar!
Ölürüz sanma kardaş
Dostun attığı gülden yaralanmışız...

Türküleri dövmeyin!..
Türküler gökyüzüdür karanlığa yıldızlar çakar..
Üstümüze gelmeyin kardaş
Namuslu bir delikanlının
Alnında kavga ışıldar!
İncitmeyin diyorum... incitmeyin!..

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim?
Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla
Veysel'i toprakla yüceltmişiz...
Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri
Yere çökertmişiz!
Yine de masum bir bebek gibi
Avuç-avuç sevdamızı
Kalanlara vasiyet etmişiz...

Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı
Ne karıncayı incitmeli
Ne de ozanları yakmalı...
Öyle sansar gibi pusu kurup
Punduna getirmek de neymiş?
Adam dediğin kardaş
Yüreği varsa eğer
Getirip ortaya koymalı!..

Türküleri yakmayın!..
Türküler çiçektir en umutsuz zamanlarda açar.
Kavgayı uzatmayın kardaş
Yüzyıllardır tuz döke-döke
Çürüdü bu yaralar
Kanatmayın diyorum... kanatmayın!..