Çok küçük bir yalanı
Çok büyük bir orantıda
Dinlediniz mi.
Çok büyük bir yalanı
Çok yalın bir doğrultuda
Söylediniz mi.. Gecikmiş bir gizleme
Birikmiş bir özlemi
Sakladınız mı.. Gelmeyecek bir gideni
Olmayacak bir nedeni
Beklediniz mi

Bir gerçeği erken
Bir açlığı tokken
Anladınız mi

Hep mi hep ölecekmiş gibi
Hiç mi hiç ölmeyecekmiş gibi
Yasadınız mı.. Yalanı sürmeye
Yanlısı görmeye
Saklandınız mı...

Doğruluğun yönünde
Doğruların önünde
Aklandınız mıh.

Ortamsız bir yaşamda
Yaşamsız bir ortamda
Harcandınız mı..

Özdemir Asaf