Baktıkça çoğalır yıldızlar gecede
Parmaklarınla sayılmaz;
Kimi duyulur kimi duyulmaz
Dinledikçe çoğalır gecede
Sesler gelir
Ya hızlıdan ya yavaştan.
Her şey kendi dilince konuşur;
Karanlık örtse de üstünü
Gecede devam eder renk renk
Ağacın dalında rüzgarda;
Her şey kendi rengince konuşur.
Gözlerini kapatır beklerdi;
Yaprağa benzer ellerini avuçlarını uzatır
Beklerdi işitinceye dek
Ağacın dalında rüzgarda;
Yeşili duydu mu uyurdu
Rüyasında…

Yazar: Can Yücel