Geçer
Izdırabın sonu yok sanma bu alem de geçer
Ömr-i fani gibidir; gün de geçer dem de geçer
Ram karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer
Devr-i şadi de geçer gussa-i matem de geçer
Gece gündüz yok olur an-ı dem adem de geçer.

Bu tecelli-i hayat aşk ile büktü belimi
Çağlıyan göz yaşı mı yoksa ki hicran seli mi?
İnleyen saz-ı kazanın acaba bam teli mi ?
Çevrilir dest-i kaderle bu şu'unun filimi
Ney susar mey dökülür gulgule-i Cem de geçer.

İbret aldın okudunsa şu yaman dünyadan
Nefsini kurtara gör masyad-ı mafihadan
Niyyet-i hilkatı bu aşk-ı cihan aradan
Önü yokdan sonu yokdan bu kuru da'vadadan
Utanır gayret-i gufranla cehennem de geçer.

Ne şeriat ne tariykat ne hakiykat ne türe
Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre
Cahilin korku kokan defterini Tanrı düre!
Ma'rifet mahkemesinde verilen hükme göre
Cennet iflas eder efsane-i Adem de geçer.

Serseri Neyzen'in aşkınla kulak ver sözüne
Girmemiştir bu avalim bu bedyi' gözüne.
Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne .
Pir olur sakiy-i gül çehre bakılmaz yüzüne
Hak olur pir-i mungan sohbet-i hemdem de geçer


Sözlük :
Ram : Boyun eğenitaat eden
Hande-i hurrem : Şen gülüşler
Devr-i şadi : Memnunluk sevinçlilik devri
Gussa-i matem : Matemin kederi
An-ı dem adem : İnsanın soluk alma anı
Tecelli-i hayat : Hayatın talihi ( veya cilvesi)
Saz-ı kaza : Mealen : kaderin sazı
Dest-i kader : Kaderin eliyle (yardımıyla)
Şu'un : Olaylar ( "olup biten " )
Gulgule-i Cem : "Cem" özel isim olarak yazıldığından Hz. Sülayman'ın lakabı olarak alınır (Aynı zamanda Büyük İskender'in de lakabıdır) ve çeviri "Hz. Süleyman'ın sesi" olarak yapılabilir.
Niyyet-i hilkat : Yaradılışın amacı
Aşk-ı cihan : Dünya aşkı
Ara : Mıntıka bölge
Gayret-i gufran : Affetme merhamet etme niyeti
Türe : Hak hukuk adalet
Efsane-i Adem : Hz. Adem efsanesi
Avalim : Dünyalar
Bedyi' :Güzellikler
Cehlinin : Cehaletinin
Pir olmak : Yaşlanmakihtiyar olmak
Sakiy-i gül çehre : Gül sunan çehre(yüz).
Hak : Toprak
Pir-i mugan : Meyhaneci
Sohbet-i hemdem : Canciğer arkadaş sohbeti(Muhabbeti)

İstanbul - 1943


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]