İmkânsızlıkları yaşamak mıdır sevmek
Yoksa severken imkânsız mıdır yaşayabilmek?
Zor mudur gözlerine bakarken sevgiyi görmek
Yoksa sevgi midir gözlerindeki tek gerçek?
Kolay mıdır bir anda vazgeçip gitmek
......
Yoksa gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek?

Özdemir Asaf