Erzurum ve Sivas Kongreleri
Nazım Hikmet Ran

Biz ki İstanbul şehriyiz
işte arzederiz halimizi
Türk halkının yüce katına.
Mevsim yazdır
919'dur.
Ve teşrinlerinde geçen yılın
dört düvele teslim ettiler bizi
gözü kanlı dört düvele
anadan doğma çırılçıplak.
Ve kurumuştu
ve kan içindeydi memelerimiz.

Biz ki İstanbul şehriyiz
Fransız İngiliz İtalyan Amerikan
bir de Yunan
bir de zavallı Afrika zencileri
yer bitirir bizi bir yandan
bir yandan da kendi köpek döllerimiz:
Vahdettin Sultan
ve Damat Ferit
ve İngiliz muhipleri
ve Mandacılar
Biz ki İstanbul şehriyiz
yüce Türk Halkı
malumun olsun çektiğimiz acılar...
...
...
Erzurum'da on dört gün sürdü Kongre:
orda mazlum milletlerden bahsedildi
bütün mazlum milletlerden
ve emperyalizme karşı dövüşenlerinden onların.

Orda bir Şurayı Milli'den bahsedildi
İradei Milliyeye müstenit bir Şurayı Milli'den.
Buna rağmen
"Asi gelmeyelim" diyenler vardı
"makamı hilafet ve saltanata."
Hatta casuslar vardı içerde.
Buna rağmen
"Bütün akşamı vatan bir kuldur" denildi.
"Kabul olunmaz" denildi
"Manda ve Himaye..."
Buna rağmen
İstanbul'da birçok hanımlar beyler paşalar
Türk halkından kesmişlerdi umudu.
Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a:
"Amerikan mandası altına girelim" diye.
"İstiklal diyorlardı şayanı arzu ve tercihtir amma
bugün bu diyorlardı mümkün değil
birkaç vilayet diyorlardı kalacak elde
şu halde diyorlardı şu halde
Memaliki Osmaniye'nin cümlesine şamil
Amerikan mandaterliğini talep etmeği
memleketimiz için en nafi
bir şekli hal kabul ediyoruz."
FAKAT BU ŞEKLİ HALLİ KABUL ETMEDİ ERZURUMLU.
ERZURUM'UN KIŞI ZORLUDUR BALAM
BUZ TUTAR YİĞİTLERİN BIYIĞI.
ERZURUM'DA KASKATI DİMDİK OLUR ADAM
KABULLENMEZ YILGINLIĞI...

İstanbul'da hanımlar beyler paşalar
tül perdeler kravatlar apoletler şişeler
çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri
ve biçare telgraf telleri
devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu
şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere:
"Bizi bir başımıza bıraksalar
tarafgirlik cehalet
ve çok konuşmaktan başka müspet
bir hayat kuramayız.
İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor.
Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika.
Ne olacak
Biz de on beş yirmi sene zahmet çekeriz
sonra Yeni Dünya'nın sayesinde
İstiklali kafasında ve cebinde taşıyan
bir Türkiye vücuda geliverir.
Amerika içine girdiği memleket ve millet hayrına
nasıl bir idare kurduğunu
Avrupa'ya göstermek ister.
Hem artık işi uzatmağa gelmez.
Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz.
Sergüzeşt ve cidal devri geçmiştir:
Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir."
...
...
...
Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat.
Sivas mandayı kabul etmedi fakat
"Hey gidi deli gönlüm"
dedi
"Akıllı umutlu sabırlı deli gönlüm
ya İSTIKLAL ya ölüm!"
dedi.