Çiçeklerin gözlerinde sihirli jâleler.
Bir hülyâ maviliğinde dağ-taş ova-oba
Renk ışık arası gelip giden pervâneler.
Birden her yanı sardı altın kanatlı kuşlar
Gözlerim kamaştı kendimi Cennet’te sandım.
Gökkuşağından tâk altında sevdâlı başlar
Coştum bu esrarlı melodiyle O’nu andım.

Bir şevk u târâb içindeydi baktım hilkate
Yâ Rab çoklar hâlâ bu muammâdan habersiz.!
Dost’la başbaşayken salmiş kendini firkate
Tut beni simsiki Dost; Tut ki edemem Sen’siz