Bir Allahı Tanıyalım
Ali İzzet Özkan

Bir Allah'ı tanıyalım
Ayrı gayrı bu din nedir?
Senlik benliği nidelim
Bu kavga döğüş kin nedir?

Issız dünyayı doldurdu
Kendini kula bildirdi
Kâabil Hâabil'i öldürdü
Orta yerdeki kan nedir?

İbrahim Kâbe'yi kurdu
Nemrud ateşe buyurdu
Hak sevdiğim kayırdı
Yanmaz ateş suzan nedir?

Yanmadı Davud'un eli
Zaptetmişti cümle ili
Süleyman'ın türlü dili
Kuşlar bilir per cin nedir?

Hak Yusuf'a nazar etti
Kardeşleri kuyuya attı
Züleyha peşinden tuttu
Aşk içinde bühtan nedir?

Musa Tevrat'a hak dedi
Firavun aslı yok dedi
İsa İncil'e bak dedi
Sonra gelen Kur'an nedir?

Birçok mezhepler kurdular
Halkı türlü korkuttular
Hilâfet davasın sürdüler
Bu geçimsiz sultan nedir?

Geçim için aldattılar
Ham yemeğe bal kattılar
Çoklarını aldattılar
Hani huri gılman nedir?

Gel bu söze hak diyelim
Yalanları çok diyelim
Ya Allah'ı yok diyelim
Şu yer gök ay ü gün nedir?

Ali İzzet batın ilmine
Nedir Cebrail Emin'e