Sivaslı Karınca

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Koca Kızılırmak köpüre köpüre
Akıyordu
Bir telgraf direği dibinde
Zamanlar kadar telaşsız ve köpüksüz
Yürüyordu
Sivaslı bir karınca.

Karşı kıyıdan parlak
Kişniyordu
Atlar doru doru
Atların şarkısından ayrılmış
Yürüyordu
Atların mesafesini anlamaz.

Sesi adımlarının sesi memnun ve bahtiyar
Duyuluyordu
Kahraman.
Bir açlığın ayaklarınca aziz
Yürüyordu
Yeryüzünden.

Rahat gidişinden belli
Biliyordu
Dağı suyu otları lezzetle.
Başka karıncalardan kopmuş
Yürüyordu
Başka karıncalara.

Gayretle çalışmakla yorulmazlıkla
Benziyordu
Afrika'dakine Çin'dekine Paris'tekine
Kara toprağın alnı üstünde kara
Yürüyordu
Alın yazısından daha hür.

Yoktu fikirlerden davalardan haberi
Yürümüyordu
Rüyası hiç.
Buğday tanesi üzre
Yürüyordu
Sivaslı bir karınca.