bir şehri gömüp yüreğine
gittin
hırsız adımların kaldı geride

seni bulmaca oynuyorum