MAVİ

Kayıklarla kayıkçılar

Dalgıçlarla balıkçılar
Bilirsin:ne isterdeniz!

Kendini bu isteklerin:

Yelkenlerin küreklerin
Altına seriver deniz!

Balıklarınkandillerin

Ne varsa olsun ellerin
Bana mavini ver deniz!