İklimler çileme çare bulmuyor.
Mevsimler halimi sormuyor Ayşen...
Sakiler derdime derman olmuyor.
ŞarkIlar yaramI sarmIyor Ayşen...

İlkbahar yaz derken hazanım soldu.
Murada ermeden miyadIm doldu.
Kalb gözüm ellere bakar kör oldu.
Senden başkasını görmüyor Ayşen...

Hasretin tüketti bütün varımı
Seraba döndürdü hülyalarımı
Ne kadar süslesen rüyalarımı
Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen...

Ağlarsan matemin yağar geceme
Gülersen mehtabın doğar geceme;
Lale devri geldi gönül bahçeme
Senden gayri çicek girmiyor Ayşen...

Kapattın gönlümün sevinç yönünü
Ümidim görmüyor sensiz önünü
Takvimler bilmiyor dönüş gününü
Saatler vuslatI vurmuyor Ayşen...

Feleğe isyanım arttı gitgide
Gençliğim su gibi aktı gitti de
Ömrümü ellere sebil etti de
Bana bir damlanı vermiyor Ayşen...

Ardından çilemem çağlamam diye
Yas tutup karalar bağlamam diye
Kaç kez and içtiler ağlamam diye
Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen...

Ey alev yanaklım volkan dudaklım
Ne bir hilafım var ne gizlim ne de saklım
Her şeye erdi de zavallı aklım
Seni unutmaya ermiyor Ayşen...

DostlarIm namıma Ferhat dese de
Ruhum aşk elinden imdat dese de
Kör şeytan resmini yırt at dese de
Ellerim bir türlü varmıyor Ayşen

Cemal Safi