Kırdığın kadehte kalan ömrümden
Ağlarsın içtiğin yılları bilsen.
Hicrinle sararıp solan ömrümden
Ağlarsın biçtiğin dalları bilsen.

Sefiller gücünü bende sınadı
Kimi kaçık dedi kimi bunadı;
Berdûş eleştirdi sarhoş kınadı
Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen.

Ar ettim sakladım uğraşlarımı
Haberdâr etmedim sırdaşlarımı.
Gizlemek isterken gözyaşlarımı
Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen.

Felsefe böyledir dîvânelerde
Teselli aranır bahanelerde
Bir kadeh mey için meyhânelerde
Ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen.

Ateşe su dedim göz göre göre
Aklım zavallıydı duyguma göre
Bahtına şükretti Mecnûn bin kere
Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen.