Hilmi Yavuz
sen bir yalnızlığı koşup gittin de
bir yerde buluşulur diye belki de...

elbet buluşulur orda o yerde...
bir hüzün töreniyle kutlanır
bulunur birşeyler ve saklanır
saklanan Zaman mı yoksa yol mudur
aranır bahçelerde ve şiirlerde

kimbilir ki dündür olgundur kalbimiz
yollarsa her zaman biraz küskündür
yokuşlarda ve inişlerde...
Zaman'dır seni sardığım kumaş
bekledin örtülsün ki yavaş yavaş...
erguvandın kayboldun dilegelişlerde