Devrim
Necip Fazıl Kısakürek

Devrim odur ki kalbten fâniliği devirsin;
Yaşamaktan murad ne hesabını bildirsin!..

1982