Asi Bir Küheylan

Yusuf Hayaloğlu
Aşiret çocuğuyam adım küheylan
Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam.
Koyaklarda kartal uçurmuşam
Kurt kovalamışam
Adam vurmuşam!

Onursuz yaşanmaz demişem
Rezil-rüsva etmemişem kendimi böceklere!
Yavri-yavri!
Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne
Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam...

Seni sevmişem
Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi...
Seni sevmişem
Gururlu dağ çiçeklerini
Göğsüme takınır gibi...
Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da
Öyle gelmişem buraya.
Yavri-yavri!
Ölürsem iradi ölürem;
Harlanmış bir kılıca
Alnımla dokunur gibi!.

Asi bir küheylanam
Gözlerini benden ayırma.
Kırılıp düşerem sonra
Kimse bakamaz yarama...

Bana ne getirmişsen cicom
Karda çürümüş sümbül soğanları mı?
Yoksa toz kaldıran taylarımı
Dar geçitlerde mi kanatmışsan?

O göçebe sevdamızın yamacına şimdi
Kimler konmada söyle?
Yavri-yavri!
Söyle kınalı kuzum nerede;
Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışsan?

Asi bir küheylanam
Mahmuz vurma döşüme!.
Delerem bu duvarları
Candarma kavuşmaz peşime!

Ben ki dipsiz uçurum boylarında
Param-parça olmuş ölmemişem...
Ben ki huysuz nehir yataklarında
Yaralarımı çamurla sıvamışam...

Nasıl sığaram düşündün mü
Şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi?
Yavri-yavri!
Dağları çıldırtan öykümü
Ben bu demirlere
Dişlerimle yazmışam!

Asi bir küheylanam
El süremezler yeleme!
Bırak yırtılayım bırak
Gem vurma benim dilime!..

Hüznün duvarlarında
Sıvası dökülmüş bir yer vardır;
Bilir misen yavri?
Bilir misen çiçekler
Çentik-çentik solar
Bu gavur ölüsü akşamlarda?

Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar
Öylece betonda kalsın.
Dolansın peşime bir metelik etmez
Bu sırtlan adımları dolansın!
Yavri-yavri!
Şapkam namusumdur
Koma buralarda
Koma tespihim dağılmasın!..

Asi bir küheylanam
Kesmez beni bu acılar!
Beni vursa da bu puştlar
Ancak sırtımdan vururlar!..

Kaynak: Gözleri İntihar Mavi